HeBoFill® 205

HeBoFill® 205 jest czystym Azotkiem Boru w proszku charakteryzującym się bardzo małą wielkością cząstek i dobrą zdolnością do krystalizacji. HeBoFill® 205 posiada wąski zakres wielkości ziaren. W wyniku niewielkiego rozmiaru cząstek powierzchnia właściwa jest stosunkowo wysoka. HeBoFill® 205 podnosi właściwości wysokotemperaturowe w olejach i smarach, a także znajduje zastosowanie jako wypełniacz w środkach antyadhezyjnych i polimerach.

Typowe zastosowania dla HeBoFill® 205

  • dodatek do podnoszenia właściwości wysokotemperaturowych w olejach i smarach
  • wypełniacz do środków antyadhezyjnych

Zalety HeBoFill® 205

  • elektrycznie izolujący
  • wysoka przewodność cieplna
  • wysoka czystość
  • bardzo mała wielkość cząstek
  • praktycznie zerowa aglomeracja
  • wysoka powierzchnia właściwa
  • doskonały efekt antyadhezyjny i smarny, także w wysokich temperaturach, dzięki dużej odporności na utlenianie