HeBoCoat® 20W

HeBoCoat® 20W jest powłoką Azotku Boru na bazie wody z wiązaniami organicznymi. Poprawia to zwilżalność powierzchniową podłoża i zapewnia dobrą przyczepność do większości powierzchni. W temperaturze około 200 °C spoiwo powoli zaczyna się rozkładać pozostawiając czystą powłokę Azotku Boru o doskonałych właściwościach smarnych i antyadhezyjnych.

Typowe zastosowania dla HeBoCoat® 20W

  • środek antyadhezyjny do procesów spiekania, spawania i lutowania, zapobiega przywieraniu odprysków
  • środek antyadhezyjny i smarny w procesie obróbki szkła
  • ochrona elementów grafitowych w procesach infiltracji krzemowej

Zalety HeBoCoat® 20W

  • optymalny efekt antyadhezji i smarowania
  • bardzo dobra przyczepność
  • wysoka zawartość cząstek stałych
  • gotowy do użycia
  • wysoka skuteczność przy niskich dawkach