HeBoCoat® Azotek Boru – Powłoki

Nazwa handlowa HeBoCoat® przedstawia szereg produktów płynnych Azotku Boru, które są używane jako powłoki w zastosowaniach wysokotemperaturowych. Produkty te odznaczają się łatwością i bezpieczeństwem użytkowania, optymalnym tworzeniem powłoki oraz znakomitą adhezją powierzchniową. Szeroki wybór gotowych do użycia produktów znajduje zastosowania takie, jak smarowanie, antyadhezja, ruch ślizgowy i ochrona powierzchni.
Każda zawiesina i spray Azotku Boru HeBoCoat® oznaczone jako “W” (np. HeBoCoat® 10W) są na bazie wody, podczas gdy te oznaczone jako “E” (np. HeBoCoat® 20E) są na bazie etanolu. Rożne rodzaje wiązań są dostępne dla większości zastosowań.

Powłoki HeBoCoat® oferują szereg wyraźnych korzyści, które obejmują ich odporność na utlenianie do 900 °C w otoczeniu powietrza oraz do 2000 °C w warunkach obojętnych. Proszki Azotku Boru HeBoFill® używane do produktów HeBoCoat® są dostosowane do wymagań konkretnych aplikacji. Doświadczenia wykazały, że krystaliczność proszku Azotku Boru, spoiwa i środki dyspergujące, które stosujemy, jak również zawartość substancji stałych ma wpływ na ostateczne właściwości produktu, dzięki czemu uzyskujemy doskonałą wydajność.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.