HeBoCoat® Azotek Boru – Powłoki

Nazwa handlowa HeBoCoat® przedstawia szereg produktów płynnych Azotku Boru, które są używane jako powłoki w zastosowaniach wysokotemperaturowych. Produkty te odznaczają się łatwością i bezpieczeństwem użytkowania, optymalnym tworzeniem powłoki oraz znakomitą adhezją powierzchniową. Szeroki wybór gotowych do użycia produktów znajduje zastosowania takie, jak smarowanie, antyadhezja, ruch ślizgowy i ochrona powierzchni.
Każda zawiesina i spray Azotku Boru HeBoCoat® oznaczone jako “W” (np. HeBoCoat® 10W) są na bazie wody, podczas gdy te oznaczone jako “E” (np. HeBoCoat® 20E) są na bazie etanolu. Rożne rodzaje wiązań są dostępne dla większości zastosowań.

Powłoki HeBoCoat® oferują szereg wyraźnych korzyści, które obejmują ich odporność na utlenianie do 900 °C w otoczeniu powietrza oraz do 2000 °C w warunkach obojętnych. Proszki Azotku Boru HeBoFill® używane do produktów HeBoCoat® są dostosowane do wymagań konkretnych aplikacji. Doświadczenia wykazały, że krystaliczność proszku Azotku Boru, spoiwa i środki dyspergujące, które stosujemy, jak również zawartość substancji stałych ma wpływ na ostateczne właściwości produktu, dzięki czemu uzyskujemy doskonałą wydajność.

HeBoCoat® Wax Stick

HeBoCoat® Wax Stick to sztyft do smarowania na bazie wosku z drobnymi

HeBoCoat® alucast

HeBoCoat® alucast jest wysoko skoncentrowaną powłoką Azotku Boru na bazie wody przeznaczoną

HeBoCoat® PL-W 130

HeBoCoat® PL-W 130 jest powłoką Azotku Boru o średniej lepkości. Spoiwa nieorganiczne zapewniają dobre przywieranie, także

HeBoCoat®PL-W 250

HeBoCoat® PL-W 250 jest wysoko skoncentrowaną powłoką Azotku Boru na bazie wody.

HeBoCoat® PL-E 125

HeBoCoat® PL-E 125 jest powłoką Azotku Boru na bazie etanolu z  wiązaniami nieorganicznymi. 

HeBoCoat® PL-E 200

HeBoCoat® PL-E 200 jest powłoką Azotku Boru na bazie etanolu z dodatkiem wiązań organicznych.

HeBoCoat® SL-E 125

HeBoCoat® SL-E 125 jest to spray Azotku Boru dostarczany w łatwych do użycia puszkach.

HeBoCoat® SL-E 200

HeBoCoat® SL-E 200 jest to spray Azotku Boru dostarczany w łatwych do użycia puszkach.