HeBoCoat® Wax Stick

HeBoCoat® Wax Stick to sztyft do smarowania na bazie wosku z drobnymi cząstkami wysoko skrystalizowanego heksagonalnego Azotku Boru. Sztyft stosuje się bezpośrednio na gorącą metalową powierzchnię. Wosk ulega natychmiastowemu stopieniu, a powstała powłoka z Azotku Boru daje dobrą smarność i działanie antyadhezyjne.

Typowe zastosowania dla HeBoCoat® Wax Stick

  • smarowanie noża ścinającego i głowicy stempla
  • pokrywanie obwodu stempla, ostrzy noża, narzędzi i uszczelnienia kontenera

Zalety HeBoCoat® Wax Stick

  • doskonałe smarowanie i działanie antyadhezyjne, także w wysokich temperaturach
  • wysoka przewodność cieplna
  • wydajny i ekonomiczny w użyciu
  • duża poprawa czystości w porównaniu do alternatywnych środków smarnych