HeBoFill® BL-SP 095

HeBoFill® BL-SP 095 jest czystym Azotkiem Boru w proszku i charakteryzuje się zwłaszcza bardzo

wysoką powierzchnią właściwą i częściowo turbostatyczną strukturą kryształu. Krystality w submikronowym obszarze w formach większego skupienia mają średnią wielkość cząstki rzędu 9 µm. W skutek wysokiej powierzchni właściwej jest możliwe uzyskanie dobrego rozkładu w układach ciekłych. Azotek Boru jest elektrycznie izolujący i odporny na temperaturę do 900 °C w otoczeniu powietrza oraz do 2000 °C w otoczeniu obojętnym.


Typowe zastosowania dla HeBoFill® BL-SP 095

  • dodatek do płynnych środków antyadhezyjnych i powłok odlewniczych
  • dodatek wysokotemperaturowy do olejów i smarów

Zalety HeBoFill® BL-SP 095

  • bardzo wysoka powierzchnia właściwa
  • elektrycznie izolujący
  • wysoka przewodność cieplna