HeBoFill® LL-SP 010

HeBoFill® LL-SP 010 jest czystym, wysokoskrstalizowanym, heksagonalnym Azotkiem Boru, o małej wielkości cząstek: średnia wielkość cząstki jest tak niska jak 1.0 µm. Ze względu na typowe dla Azotku Boru właściwości – odporność na wysoką temperaturę, przewodność cieplną, doskonałe właściwości smarne i antyadhezyjne oraz elektrycznie izolujące – jest odpowiedni dla zastosowań dla cienkich powłok oraz jako dodatek do smarów. W otoczeniu powietrza HeBoFill® LL-SP 010 jest odporny na temperaturę do 900 °C, a w otoczeniu obojętnym do 2000 °C.

Typowe zastosowania dla HeBoFill® LL-SP 010

 • dodatek do płynnych środków antyadhezyjnych i powłok odlewniczych
 • dodatek wysokotemperaturowy do olejów i smarów

Zalety HeBoFill® LL-SP 010

 • elektrycznie izolujący
 • wysoka przewodność cieplna
 • wysoka czystość
 • bardzo mała wielkość cząstek
 • brak aglomeracji
 • wąski rozkład wielkości ziarna
 • nadaje się do szerokiego zakresu zastosowań
 • szczególnie nadaje się do łączenia z powłokami
 • doskonały efekt antyadhezyjny i smarny, także w wysokich temperaturach, dzięki dużej odporności na utlenianie