HeBoFill®BL-SP 030

HeBoFill®BL-SP 030 jest czystym Azotkiem Boru w proszku charakteryzującym się średnią wielkością cząstek i dobrą zdolnością do krystalizacji. Ponadto, HeBoFill®BL-SP 030 posiada szeroki rozkład wielkości ziaren o niskiej aglomeracji. Powierzchnia właściwa znajduje się w strefie środkowej. HeBoFill® 110 podnosi właściwości wysokotemperaturowe w olejach i smarach, a także znajduje zastosowanie jako wypełniacz w środkach antyadhezyjnych i polimerach.

Typowe zastosowania dla HeBoFill®BL-SP 030

  • dodatek do podnoszenia właściwości wysokotemperaturowych w olejach i smarach
  • wypełniacz do środków antyadhezyjnych i polimerów

Zalety HeBoFill®BL-SP 030

  • elektrycznie izolujący
  • wysoka przewodność cieplna
  • wysoka czystość
  • niska aglomeracja
  • średnia powierzchnia właściwa
  • doskonały efekt antyadhezyjny i smarny, także w wysokich temperaturach, dzięki dużej odporności na utlenianie