HeBoFill®BL-SP 040

HeBoFill®BL-SP 040 jest heksagonalnym azotkiem boru w proszku o określonej strukturze płytkowej wysokiej czystości. Jest szczególnie użyteczny jako wypełniacz i dodatek w olejach i smarach podnosząc ich właściwości wysokotemperaturowe.

Typowe zastosowania dla HeBoFill®BL-SP 040

  • wypełniacz i dodatek do podnoszenia smarnych właściwości wysokotemperaturowych w olejach i smarach
  • wypełniacz w smarach i środkach antyadhezyjnych
  • wypełniacz do polimerów

Zalety HeBoFill®BL-SP 040

  • optymalne właściwości smarne i antyadhezyjne, także w wysokich temperaturach
  • wysoka odporność na utlenianie – w otoczeniu powietrza do 900 °C
  • odporność temperaturowa w otoczeniu obojętnym lub w próżni do 2000 °C
  • elektrycznie izolujący
  • wysoka przewodność cieplna
  • wysoka czystość