HeBoCoat® Azotek Boru – Powłoki

Nazwa handlowa HeBoCoat® przedstawia szereg produktów płynnych Azotku Boru, które są używane jako powłoki w zastosowaniach wysokotemperaturowych. Produkty te odznaczają się łatwością i bezpieczeństwem użytkowania, optymalnym tworzeniem powłoki oraz znakomitą adhezją powierzchniową. Szeroki wybór gotowych do użycia produktów znajduje zastosowania takie, jak smarowanie, antyadhezja, ruch ślizgowy i ochrona powierzchni.
Każda zawiesina i spray Azotku Boru HeBoCoat® oznaczone jako “W” (np. HeBoCoat® 10W) są na bazie wody, podczas gdy te oznaczone jako “E” (np. HeBoCoat® 20E) są na bazie etanolu. Rożne rodzaje wiązań są dostępne dla większości zastosowań.

Powłoki HeBoCoat® oferują szereg wyraźnych korzyści, które obejmują ich odporność na utlenianie do 900 °C w otoczeniu powietrza oraz do 2000 °C w warunkach obojętnych. Proszki Azotku Boru HeBoFill® używane do produktów HeBoCoat® są dostosowane do wymagań konkretnych aplikacji. Doświadczenia wykazały, że krystaliczność proszku Azotku Boru, spoiwa i środki dyspergujące, które stosujemy, jak również zawartość substancji stałych ma wpływ na ostateczne właściwości produktu, dzięki czemu uzyskujemy doskonałą wydajność.