Zapraszamy do kontaktu

NITRID Sp. z o.o.
ul. Traugutta 8
05-091 Ząbki

telefon: +48 22 781 47 02
info@nitrid.eu

Pouczenie:
Administratorem danych osobowych jest NITRID Sp. z o.o. ul. Traugutta 8, 05-091 Ząbki. Wyrażanie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne. Zgoda obejmuje wszystkie czynności przetwarzania dokonywane przez NITRID Sp. z o.o. ul. Traugutta 8, 05-091 Ząbki, we wskazanym w zgodzie celu. Osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych ma prawo do wycofania zgody na przetwarzania danych osobowych w każdym momencie w dowolnej formie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym przez NITRID Sp. z o.o. ul. Traugutta 8, 05-091 Ząbki, jako Administratora Danych Osobowych w celu obsługi ww. zapytania. Oświadczam jednocześnie, że zapoznałem/am się z pouczeniem zawartym powyżej.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym przez NITRID Sp. z o.o. ul. Traugutta 8, 05-091 Ząbki, jako Administratora Danych Osobowych, w celu realizacji działań marketingowych i promocyjnych. Oświadczam jednocześnie, że zapoznałem/am się z pouczeniem zawartym powyżej.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od NITRID Sp. z o.o. ul. Traugutta 8, 05-091 Ząbki, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na podany w formularzu adres e-mail oraz nr telefonu informacji handlowych dotyczących jego produktów i usług. Oświadczam jednocześnie, że zapoznałem/am się z pouczeniem zawartym powyżej
Podanie danych osobowych jest dobrowolne i bezterminowe. Osoba, której dane dotyczą ma w każdej chwili prawo dostępu, możliwość poprawienia, zmiany lub usunięcia swoich danych.
Inspektor Ochrony Danych Osobowych:
e-mail: iodo@nitrid.eu