Inżynieria solarna i fotowoltaniczna

Moduły słoneczne są zbudowane z ogniw krystalicznego krzemu opartych na strukturze mono lub multikrystalicznych płytek. Te płytki są produkowane w wysokiej temperaturze, gdzie elementy grzejne z miedzi lub grafitu są chronione ceramicznymi izolatorami elektrycznymi. Skuteczność takich technik produkcyjnych jest wciąż optymalizowana, jakkolwiek granice wydajności tych izolatorów ceramicznych zostały już osiągnięte.

W porównaniu z innymi materiałami ceramika Azotku Boru HeBoSint®, wykazuje znaczny wzrost okresu użytkowania, co czyni HeBoSint® idealnym materiałem ceramicznym do stosowania przy wytwarzaniu mono lub multikrystalicznych płytek krzemowych. Znakomita przewodność cieplna ceramiki Azotku Boru, zwłaszcza w połączeniu z jej właściwościami elektrycznej izolacji, potwierdza, że składniki tego materiału często są zaliczane do zdecydowanie najlepszego, a często jedynego rozwiązania w tej dziedzinie aplikacji.