Spawanie i lutowanie

Czyste spawy i połączenia lutownicze można uzyskać stosując konsekwentnie powłokę z Azotku Boru.

Odpryski, które osadzają się na dyszach spawalniczych, łuskach, uchwytach i innym osprzęcie, mogą znacznie zakłócić działanie podzespołów jak również utrudnić przepływ gazu, czy prędkość podawania drutu w procesie przemysłowym. Utrudnienie to powoduje potrzebę częstszego czyszczenia i konserwacji.

Podobne problemy pojawiają się w różnych procesach lutowania w postaci niepożądanych osadów lutowniczych na osprzęt i wyposażenie.

Aerosol i zawiesiny HeBoCoat®, jak również elementy wykonane ze spieków ceramicznych HeBoSint®, wszystkie one bazują na ceramice Azotku Boru, tworzą niezawodną powłokę ochronną, która zapobiega przywieraniu odprysków podczas spawania lub lutowania. Doskonałe działanie antyadhezyjne Azotku Boru w zestawieniu z ciekłymi metalami, jest tu wykorzystywane jako zaleta w szybkim i łatwym usuwaniu odprysków spawalniczych i lutowniczych. Żywotność dysz spawalniczych, podzespołów palnika, jeziorka oraz innych uchwytów i osprzętu  jest znacznie zwiększona dzięki zastosowaniu stabilnych termicznie powłok ochronnych HeBoCoat®.

Nasze rekomendacje produktów do zastosowania przy spawaniu i lutowaniu:

Dysze HeBoSint®

Powstawanie odprysków podczas spawania lub lutowania pomiędzy łuską, a dyszą może doprowadzać

Maty lutownicze HeBoSint®

Kapiący lut może mieć niekorzystny wpływ na gotowy wyrób, dla obydwu procesów, (wiązką i próżniowo),

HeBoCoat® PL-E 125

HeBoCoat® PL-E 125 jest powłoką Azotku Boru na bazie etanolu z  wiązaniami nieorganicznymi. 

HeBoCoat® SL-E 125

HeBoCoat® SL-E 125 jest to spray Azotku Boru dostarczany w łatwych do użycia puszkach.