Wyciskanie Aluminium

Podczas procesu wyciskania Aluminium, wlewki aluminiowe są przetwarzane pod wysokim ciśnieniem w temperaturach rzędu 450 °C na różne profile. Takie temperatury stwarzają specyficzne wyzwania, w szczególności tendencję aluminium do przywierania do stempla prasy oraz innych powierzchni technologicznych. Ponadto większość środków antyadhezyjnych oraz smarnych w takich warunkach ulega rozkładowi, co zmniejsza ich skuteczność. Zastępując tradycyjnie stosowane środki produktami Henze, można wyeliminować wady powierzchniowe, które w przeciwnym razie mogłyby powstać.

Rezultatem jest zoptymalizowanie wydajności i właściwości smarnych, także w wysokich temperaturach.

Naładowane elektrostatycznie cząstki Azotku Boru HeBoFill® mogą być napylane jako suchy proszek i łatwo wprowadzane do istniejącego procesu produkcyjnego. Azotek Boru w postaci ciekłych zawiesin HeBoCoat® można również używać do określonych zastosowań.

Produkty Azotku Boru Henze są szczególnie odpowiednie dla poniższych zastosowań:

  • smarowanie i pokrywanie głowicy stempla
  • pokrywanie matrycy i powierzchni narzędzi
  • smarowanie noża ścinającego
  • smarowanie uszczelnień kontenera

Nasze rekomendacje produktów do zastosowania przy wyciskaniu aluminium:


ST Extruded Products Germany GmbH, Standort Bonn