Wyciskanie Aluminium

Podczas procesu wyciskania Aluminium, wlewki aluminiowe są przetwarzane pod wysokim ciśnieniem w temperaturach rzędu 450 °C na różne profile. Takie temperatury stwarzają specyficzne wyzwania, w szczególności tendencję aluminium do przywierania do stempla prasy oraz innych powierzchni technologicznych. Ponadto większość środków antyadhezyjnych oraz smarnych w takich warunkach ulega rozkładowi, co zmniejsza ich skuteczność. Zastępując tradycyjnie stosowane środki produktami Henze, można wyeliminować wady powierzchniowe, które w przeciwnym razie mogłyby powstać.

Rezultatem jest zoptymalizowanie wydajności i właściwości smarnych, także w wysokich temperaturach.

Naładowane elektrostatycznie cząstki Azotku Boru HeBoFill® mogą być napylane jako suchy proszek i łatwo wprowadzane do istniejącego procesu produkcyjnego. Azotek Boru w postaci ciekłych zawiesin HeBoCoat® można również używać do określonych zastosowań.

Produkty Azotku Boru Henze są szczególnie odpowiednie dla poniższych zastosowań:

  • smarowanie i pokrywanie głowicy stempla
  • pokrywanie matrycy i powierzchni narzędzi
  • smarowanie noża ścinającego
  • smarowanie uszczelnień kontenera

Nasze rekomendacje produktów do zastosowania przy wyciskaniu aluminium:


HeBoFill® extrusion

HeBoFill® extrusion jest najnowszym Azotkiem Boru w proszku, opracowanym specjalnie dla

HeBoCoat® Wax Stick

HeBoCoat® Wax Stick to sztyft do smarowania na bazie wosku z drobnymi

HeBoCoat® PL-W 130

HeBoCoat® PL-W 130 jest powłoką Azotku Boru o średniej lepkości. Spoiwa nieorganiczne zapewniają dobre przywieranie, także

HeBoCoat® SL-E 200

HeBoCoat® SL-E 200 jest to spray Azotku Boru dostarczany w łatwych do użycia puszkach.

HeBoCoat® PL-E 200

HeBoCoat® PL-E 200 jest powłoką Azotku Boru na bazie etanolu z dodatkiem wiązań organicznych.

ST Extruded Products Germany GmbH, Standort Bonn