Systemy Solarne i Fotowoltaika

Moduły słoneczne zawierają krystaliczne krzemowe ogniwa słoneczne na bazie wafli mono- lub multikrystalicznych. Wafle te są produkowane przy użyciu urządzeń wysokotemperaturowych, w których elementy grzejne z miedzi lub grafitu są chronione za pomocą ceramiki elektroizolacyjnej. Wydajność tych technik produkcyjnych jest nadal optymalizowana, jednak w tym samym czasie granice wydajności tych ceramicznych izolatorów są poważnie naruszane.

Ceramika z azotku boru HeBoSint® oferuje, w przeciwieństwie do innych materiałów, znaczny wzrost żywotności, co czyni HeBoSint® idealnym materiałem ceramicznym o wysokich parametrach użytkowych do stosowania w produkcji mono- lub multikrystalicznych wafli krzemowych. Znakomite właściwości termiczne ceramiki z azotku boru, zwłaszcza w połączeniu z ich właściwościami elektroizolacyjnymi, zapewniają, że komponenty z tego materiału często prezentują zdecydowanie najlepsze, a często jedyne rozwiązanie w tym obszarze zastosowań.

Nasze rekomendacje produktów do systemów solarnych i fotowaltaiki: