Azotek Boru - proszki

HeBoFill® Cool Line

W pakiecie efekt chłodzenia

Technologia stojąca za składanymi telefonami komórkowymi, tabletami, e-mobilnością stale się rozwija. Dzisiejsze podzespoły elektroniczne osiągają maksymalną wydajność w najmniejszej możliwej przestrzeni instalacyjnej. Głównym rezultatem jest ciepło, które musi zostać rozproszone, aby z jednej strony wydłużyć żywotność komponentów, a z drugiej zapewnić niezawodność działania.

Tutaj proszek azotku boru jest bardziej poszukiwany niż kiedykolwiek wcześniej. Dzieje się tak, ponieważ uważa się go za idealny wypełniacz zwiększający przewodność cieplną, występujący np. w tworzywach sztucznych. COOL LINE jest absolutnie predestynowana do takich zastosowań. Została opracowana i dopracowany specjalnie w tym celu.

Przewodność cieplną można wielokrotnie zwiększyć poprzez dodanie azotku boru przy jednoczesnym zachowaniu efektu izolacji elektrycznej. Doskonałe właściwości smarne i przeciwcierne proszku azotku boru zapewniają płynny proces produkcji podczas mieszania. W porównaniu do innych konwencjonalnych wypełniaczy zużycie systemu jest zredukowane do minimum dzięki zastosowaniu wypełniaczy COOL LINE. Oszczędność kosztów w Twojej produkcji.

HeBoFill® Basic Line

Wszechstronny w sproszkowanej formie

Przede wszystkim wysokowydajny proszek BASIC LINE charakteryzuje się wysokim stopniem rozdrobnienia. Jako dodatki lub wypełniacze poprawiają odporność na temperaturę i niezwilżalność. Poza tym można je łatwo zdyspergować w ciekłych preparatach antyadhezyjnych, zapewniając w ten sposób dobrą obrabialność. Zapewniają również jednorodne i jednolite tworzenie warstwy w różnych zastosowaniach końcowych.

Czysta biel linii BASIC LINE daje szerokie możliwości w zakresie projektowania kolorystycznego. Indywidualne życzenia klienta w zakresie kolorów specjalnych mogą być łatwo zrealizowane. Dzięki wysokiej powierzchni właściwej zawiesiny z proszkami z LINII BASIC są praktycznie stabilne. W ten sposób klienci HENZE BNP oszczędzają dużo czasu i znaczne koszty w swojej produkcji.

HeBoFill® Lub Line

Smarowanie w nowym wymiarze

Jak sama nazwa wskazuje, LUB LINE to proszek o bardzo dobrych właściwościach smarnych dzięki swojej krystalicznej strukturze. Proszek LUB LINE jest stosowany zazwyczaj w smarach i olejach w celu poprawy właściwości smarów w wysokich temperaturach i dalszego zwiększenia efektu smarowania. Jednym ze skutków ubocznych jest znaczny wzrost przewodności cieplnej środka smarnego.

Również tutaj czysto biały kolor proszku azotku boru zdobywa punkty, ponieważ nadaje produktowi końcowemu wysokiej jakości wygląd - liczy się pierwsze wrażenie.