Spiekanie i Metalurgia Proszków

Nawęglanie i inne przypieczone osady są niepożądanymi efektami ubocznymi, które mogą powstać podczas spiekania ciśnieniowego narzędzi diamentowych w formach grafitowych, a także podczas spiekania wysokowydajnej ceramiki i węglików przy użyciu podkładek grafitowych lub innych przyrządów i przyrządów do spiekania. Pomiędzy spiekaną częścią a jej podporą mogą powstawać silne naprężenia wywołane tarciem, co jest bezpośrednim wynikiem dużego skurczu i zróżnicowanego tempa rozszerzalności i skurczu termicznego w spiekanym elemencie. Może to prowadzić do zniekształcenia spiekanych elementów.

Powłoki z azotku boru zapobiegają reakcjom zachodzącym na powierzchni styku między spiekaną częścią a jej nośnikiem – w temperaturach do 2000 °C i wyższych. HeBoCoat® działa również jako doskonała powłoka antyadhezyjna do podpór grafitowych oraz innych przyrządów i osprzętu do spiekania.

Wyjątkowe właściwości azotku boru są dalej wykorzystywane w zastosowaniach do spiekania, zarówno w postaci proszku, przy użyciu HeBoFill® jako proszku do osadzania, jak i w postaci spiekanej przy użyciu tygli HeBoSint®. Zapewnia to równomierne przenoszenie ciepła, aby zapobiec różnicowej rozszerzalności cieplnej, która może prowadzić do zniekształcenia gotowego spieku.

Podobnie, nośniki wsadu spiekanego HeBoSint® i elementy dystansowe znajdują częste zastosowanie w procesach spiekania w wysokich temperaturach, gdzie niezbędna jest długa żywotność i niskie koszty utrzymania. Skutecznie chronią przed nawęglaniem i reakcjami kontaktowymi pomiędzy spiekaną częścią a jej nośnikiem.

Oferujemy szeroką gamę produktów z azotku boru do szerokiego zakresu zastosowań w sektorze spiekania i materiałów twardych. W zależności od wymagań dostarczamy proszki, zawiesiny, natryskiwane i obrabiane części spiekane. Jesteśmy również w stanie zaoferować precyzyjnie obrobione elementy, przyrządy i mocowania zgodnie z wymaganiami klienta.