Technologia smarów

Smary są używane w wielu różnych zastosowaniach, w tym w technologiach silnikowych, i muszą być w stanie z łatwością spełnić odpowiednie wymagania dotyczące wydajności. Podstawowym wymogiem smarów jest zmniejszenie tarcia mechanicznego między ruchomymi częściami. Środek smarny musi być w stanie niezawodnie i szybko zostać przetransportowany tam, gdzie jest potrzebny, w pełnym zakresie temperatur roboczych.

Do olejów bazowych dodawane są dodatki, które dzięki swoim właściwościom chemicznym i/lub fizycznym poprawiają działanie powstałego smaru. Rozwój techniczny wymaga coraz większego stosowania inteligentnych smarów zapewniających wyższą wydajność i specjalne właściwości. Kombinacje wysokiej jakości środka smarnego zawierającego odpowiednie dodatki (takie jak dodatki do smarów z azotku boru) stanowią dostosowane do potrzeb rozwiązania trybologiczne zapewniające wyższą wydajność i niezawodność. Zmniejsza się tarcie i zużycie, zwiększa się wydajność smaru pod obciążeniem i poprawia się właściwości pracy na sucho.

Nasza wysoce skoncentrowana dyspersja olejowa HeBoLub® jest odpowiednim dodatkiem smarnym do różnych zastosowań - zwłaszcza, gdy tarcie i zużycie, w tym w wysokich temperaturach roboczych, muszą zostać zredukowane.