Piece dozujące do aluminium

Monolityczne rozwiązania o doskonałych właściwościach „niezwilżających” i bardzo niskich stratach ciepła

  • Wlewy do napełniania i rury wznoszące z prefabrykowanych kompozytów na osnowie ceramicznej
  • Usługa rozbiórki, instalacji i suszenia w naszych zakładach
  • Usługa termograficzna
  • Pomoc techniczna posprzedażna
Strefa Al2O3
%
SiO2
%
SiC
%
Cr2O3
%
GM*
mm
Gęstość
kg/dm3
l  500°C** W/m°K l  1000°C** W/m°K T. maks
°C
Warstwa izolacyjna
ISOLINE® LOCKSIL ECO 25,3 66,0       1,00   0,25 1 000
ISOLINE® MICROPOR SF 1100   50,0 45,0 ZrSiO2   0,31 0,04 0,06 1 100
PATCH-LITETM 210 33,3 55,9     4,0 0,80 0,10 0,12 1 200
ISOLINE® BLOCK 200           0,24 0,12 0,27 1 000
   
Warstwa zużywająca się pokrywy
PATCH- LITETM 160 ML 54,0 35,8     4,0 1,83 0,52 0,66 1 500
CAST-LITETM  971 96,4 0,0     5,0 1,18 0,20 0,25 1 620
CAST-LITETM X 980 97,5 0,0     6,0 1,26 0,20 0,26 1 600
   
Warstwa zużywająca się
FLUSTONE® 60 AL 60,1 35,8     6,0 2,53 1,95 2,04 1 705
FLUSTONE® 70 AL 70,1 23,7     5,0 2,72 1,98 2,11 1 705
FLUSTONE® 80 AL 80,8 15,0     5,0 3,10 1,97 1,93 1 705
FLUSTONE® 95 AL 94,4 4,9     4,0 3,02 3,02 2,83 1 850
FLUSTONE® V 640 AL 60,2 32,2     6,0 2,48 1,92 2,01 1 680
FLUSTONE® V 740 AL 74,9 17,3     6,0 2,60 2,04 2,13 1 680
FLUSTONE® V 840 AL 84,2 8,2     6,0 2,85 2,15 2,24 1 705
   
Wlewy do napełniania i rury wznoszące
ULTRABLOCK® 139 62,5 37,0     6,0 2,70 2,09 2,09 1 550
FLEXTRONG® 304 AL 65,2 33,5       3,10 2,00 2,20 1 650
FLEXTRONG® HT AL 71,3 28,2       3,60 2,05 2,26 1 650
   
Konserwacje
PLAST SET PS 98 97,5 0,2     0,1       1 750
PLAST SET PS 96 85,1 0,2   9,4 0,1       1 760
RAMSTONETM C 76 74,3 21,5     3,0 2,75 2,67 2,44 1 650
RAMSTONETM C 104 91,8 1,5   5,0 4,0 3,00 3,26 3,14 1 780
RAMSTONETM C 879 87,4 11,0     5,0 2,85 2,21 2,15 1 705
RAMSTONETM R 78 72,8 23,7     2,0 2,70 1,05 1,35 1 680
RAMSTONETM R 105 91,8 1,5   5,0 2,0 3,05 3,26 3,14 1 780
PATCHSTONETM 77 AL 77,8 4,1     3,0 2,50 1,10 1,45 1 450
PATCHSTONETM 145 AL 45,6 39,5     3,0 2,15 0,81 1,05 1 470
PATCHSTONETM 165 60,3 34,7     5,0 2,45 0,99 1,29 1 650
* GM - granulometria maksymalna ** l - Przewodność cieplna