Rynny do aluminium

Rozwiązania o doskonałych właściwościach „niezwilżających” i niskich stratach ciepła

  • Pomoc techniczna w zakresie montażu i usługa suszenia
  • Usługa termograficzna
  • Pomoc techniczna posprzedażna
Strefa

Al2O3
%

SiO2
%

SiC
%

Cr2O3
%

GM*
mm

Gęstość
kg/dm3

l  500°C** W/m°K

l  1000°C** W/m°K

T. maks
°C

Warstwa izolacyjna
ISOLINE® MICROPOR SF 1100   50,0 45,0     0,31 0,04 0,06 1 100
ISOLINE® LOCKSIL ECO 25,3 66,0

 

 

 

1,00   0,25 1 000
ISOLINE® BLOCK 200    

 

 

 

0,24 0,12 0,27 1 000
PATCH-LITETM 210 33,3 55,9

 

 

4,0 0,80 0,10 0,12 1 200
2LITE® 1000 0,01 39,36

 

 

  0,54 0,14   1 000
Warstwa zużywająca się rynny
ULTRABLOCK® 94 60,9 34,9     5,0 2,52 1,97 1,86 1 650
ULTRABLOCK® 237 71,2 23,7     6,0 2,70 1,46 1,55 1 705
ULTRABLOCK® 288 81,6 14,4     5,0 2,95 1,97 1,93 1 705
ULTRABLOCK® 410 94,5 5,0     6,0 3,05 3,02 2,79 1 650
ULTRABLOCK® 254 15,1 67,2     3,0 2,20 1,22 1,45 1 350
ULTRABLOCK® 359 38,0 58,3     5,0 2,52 1,17 1,67 1 405
ULTRABLOCK® 211 10,2 7,6     5,0 2,60 15,11 18,67 1 680
FLUSTONE® 60 AL 60,1 35,8     6,0 2,65 1,95 2,04 1 705
FLUSTONE® 70 AL 70,1 23,7     5,0 2,72 1,98 2,11 1 705
FLUSTONE® 80 AL 80,8 15,0     5,0 3,10 1,97 1,93 1 705
FLUSTONE® 95 AL 94,4 4,9     4,0 3,02 3,02 2,83 1 850
FLUSTONE® V 16 FSC AL 14,8 62,3     3,0 2,18 1,22 1,48 1 350
FLUSTONE® V 62 FS AL 38,0 58,3     5,0 2,27 1,16 1,66 1 405
FLUSTONE® 82 SC AL 10,2 8,0     4,0 2,63 15,14 13,31 1 705
   
Warstwa zużywająca się pokrywy
CAST-LITETM  971 96,4 0,0 3,5   5,0 1,18 0,20 0,25 1 620
CAST-LITETM  X 980 97,5 0,0 3,0   6,0 1,26 0,20 0,26 1 600
ISOLINE® ECO COVER             0,10 0,19 950
   
Konserwacje
PLAST SET PS 98 97,5 0,2     0,1       1 750
PLAST SET PS 96 85,1 0,2   9,4 0,1       1 760
RAMSTONETM C 76 74,3 21,5     3,0 2,75 2,67 2,44 1 650
RAMSTONETM C 104 91,8 1,5   5,0 4,0 3,00 3,26 3,14 1 780
RAMSTONETM C 879 87,4 11,0     5,0 2,85 2,21 2,15 1 705
RAMSTONETM R 78 72,8 23,7     2,0 2,70 1,05 1,35 1 680
RAMSTONETM R 105 91,8 1,5   5,0 2,0 3,05 3,26 3,14 1 780
PATCHSTONETM 145 AL 45,6 39,5     3,0 2,15 0,81 1,05 1 470
PATCHSTONETM 77 AL 77,8 4,1     3,0 2,50 1,10 1,45 1 450