Pomiar poziomu

Firma Precimeter oferuje produkty dla odlewni metali żelaznych, takie jak czujnik poziomu metalu ProV i siłownik RACT.

Nowy i unikalny laserowy czujnik triangulacyjny, który dokonuje pomiarów na wszystkich powierzchniach stopionego metalu o temperaturze topnienia powyżej 800°C. Przykładem zastosowania jest kontrola poziomu i ciśnienia w agregatach zalewowych.