Tworzywa Termoprzewodzące

Historycznie rzecz biorąc, metalowe radiatory pozostawały preferowaną opcją rozpraszania ciepła zarówno z podzespołów mechanicznych, jak i elektronicznych. Częste dodatkowe wymagania dotyczące izolatorów elektrycznych między takimi metalowymi radiatorami a przylegającymi powierzchniami niosą ze sobą dodatkowy czas i koszt montażu. Słabe dopasowanie powierzchni skutkuje zwiększoną i nieprzewidywalną odpornością na przenoszenie ciepła.

Izolatory elektryczne w postaci polimerów przewodzących ciepło stanowią innowacyjną alternatywę dla tego sektora. Proszek azotku boru HeBoFill® CL-ADM 020, HeBoFill® CL-SP 035 i HeBoFill® CL-SP 045 firmy Henze został zoptymalizowany do stosowania w inżynierii polimerów. Wykorzystują wyjątkowe właściwości azotku boru, które obejmują wysoką przewodność cieplną oraz izolację elektryczną. Dodatkową korzyścią, którą można uzyskać dzięki wprowadzeniu proszku HeBoFill® do podłoża polimerowego, jest zmniejszenie zużycia wynikającego ze zmniejszonego tarcia. Takie związki polimerowe są zatem dobrze przystosowane do stosowania w łożyskach polimerowych i innych elementach układu napędowego.

W rezultacie zarówno wydajność, jak i spektrum zastosowań polimerów bazowych można z pożytkiem rozszerzyć poprzez zastosowanie proszku azotku boru. Komponenty mechaniczne i elektroniczne mogą być bezpośrednio montowane na powierzchni i hermetyzowane. Stwierdzono, że rozpraszanie ciepła z zamkniętych komponentów uległo znacznej poprawie. Poprawiona zgodność powierzchni i przenoszenie ciepła. Niezawodność izolacji elektrycznej w stosunku do otaczających elementów jest zoptymalizowana, a części funkcjonalne są skutecznie chronione przed wibracjami oraz wnikaniem brudu i wilgoci.

Wypełniacze Henze BNP HeBoFill® z azotkiem boru stanowią szeroką gamę produktów przeznaczonych specjalnie do stosowania w inżynierii polimerów. W zależności od Twoich potrzeb, możemy również być w stanie zaoferować indywidualne rozwiązania dla Twoich konkretnych wymagań aplikacji.