Odlewanie metali

Odlewanie metali, zarówno w postaci czystej, jak i stopowej, polega na przenoszeniu stopionych metali do wstępnie przygotowanych form matryc. Warunki procesu muszą być zoptymalizowane pod kątem kilku czynników, które obejmują temperaturę, składniki stopowe i geometrię komponentów – zapewniając w ten sposób spójność procesu, produktywność i wydajność.

Azotek boru stanowi idealne rozwiązanie, zarówno w postaci spiekanych komponentów, jak i po nałożeniu w postaci płynnej w celu zapewnienia powłoki powierzchniowej z azotku boru. Wysokie właściwości antyadhezyjne azotku boru zapobiegają przywieraniu stopionego materiału i jego tlenków do powierzchni. Dzięki temu możliwe jest zwiększenie wydajności procesu odlewania.

Nasze produkty HeBoCoat® zapewniają szeroką gamę zawiesin na bazie wody, które idealnie nadają się jako powłoki do materiałów ogniotrwałych i elementów ceramicznych, takich jak rynny, dysze, zatyczki lub rury ochronne do termopar. Możliwe jest również zapewnienie podobnych powłok do form odlewniczych i wlewnicowych, kadzi i innych narzędzi.

Nasze produkty HeBoCoat® zapewniają szeroką gamę zawiesin na bazie wody, które idealnie nadają się jako powłoki do materiałów ogniotrwałych i elementów ceramicznych, takich jak rynny, dysze, zatyczki lub rury ochronne do termopar. Możliwe jest również zapewnienie podobnych powłok do form odlewniczych i wlewnicowych, kadzi i innych narzędzi.

Elementy spiekane z azotku boru są również szeroko stosowane w procesach odlewania metali, czego typowym przykładem są dysze, pierścienie, tygle i formy. Oferują doskonałą odporność na temperaturę, dobrą odporność na szok termiczny, dobrą przewodność cieplną i wysoką wytrzymałość mechaniczną. Nasza gama produktów HeBoSint® STRONG LINE ze względu na swoje wyjątkowe właściwości materiałowe, sprawdziła się w takich zastosowaniach. Dzięki dobrej skrawalności możliwe jest wytwarzanie skomplikowanych geometrycznie elementów HeBoSint® STRONG LINE w wąskich tolerancjach – dokładnie dostosowanych do wymagań klienta.