HeBoCoat® PL-W 200

Powłoka z Azotku Boru

HeBoCoat® PL-W 200

To zawiesina azotku boru na bazie wody z dodatkami spoiwa organicznego. Poprawia to zwilżanie podłoża, dzięki czemu uzyskuje się dobrą przyczepność na prawie wszystkich powierzchniach.

Powolny rozkład spoiwa rozpoczyna się w temperaturach powyżej 200 °C i pozostaje luźno przyczepna warstwa azotku boru, zapewniając w ten sposób dobre smarowanie i oddzielanie.

Typowe zastosowania

  • środek antyadhezyjny do spiekania, spawania i lutowania, antyodpryskowy
  • środek antyadhezyjny i smar w obróbce szkła
  • ochrona elementów grafitowych podczas silikonowania

Najwazniejsze cechy produktu

  • optymalne działanie antyadhezyjne i smarujące
  • bardzo dobra przyczepność
  • wysoka zawartość części stałych
  • gotowy do użycia
  • maksymalny efekt przy ekonomicznym dozowaniu

Pobierz broszurę