Wytłaczanie aluminium

W procesie wytłaczania kęsy aluminiowe są przetwarzane pod wysokim ciśnieniem w temperaturze około 450 °C w różne profile. Takie temperatury pracy stwarzają wyjątkowe wyzwania, w szczególności tendencję aluminium do przylegania do bloku prasy oraz innych powierzchni roboczych. Ponadto większość środków antyadhezyjnych i smarów rozkłada się w takich warunkach, zmniejszając ich skuteczność. Zastępując produkty Henze w miejsce tradycyjnie stosowanych smarów, możliwe jest wyeliminowanie defektów powierzchni, które w przeciwnym razie powstałyby.


Rezultatem jest zoptymalizowana wydajność uwalniania i smarowania, również w wysokich temperaturach.


Naładowany elektrostatycznie azotek boru HeBoFill® można natryskiwać jako suchy proszek i można go łatwo włączyć do istniejących procesów produkcyjnych. Do niektórych zastosowań mogą być również dostarczane ciekłe zawiesiny azotku boru HeBoCoat®.


Produkty z azotku boru firmy Henze są szczególnie odpowiednie do:

  • smarowanie i powlekanie bloków atrap prasy
  • powlekanie matryc bieżących i powierzchni narzędzi
  • smarowanie nożyc prasowych
  • smarowanie uszczelek kontenerów